Anton Nijssen

Bloem- bloembollenhandel Export en Kwekerij

Memoires

In 1916 is mijn vader dan gestorven en veranderde de situatie geheel zoals ik op de webpagina  "Het Begin" vertel.

Wat ik ook nog in de zomer van 1914 aan idee kreeg was een klein foldertje op te stellen met een offerte in bloembollen en deze uit te sturen aan particulieren, villabewoners, inrichtingen, kloosters enz. De bollen waren toen waardeloos want het was overal oorlog en er was geen handel. Ik ging naar drukkerij Cornegge voor mijn offerte om te vragen wat het moest kosten, want je begrijpt, geld was er niet veel, en er moesten ook nog postzegels komen. Het was in elk geval zö, dat ik fl.50,- te kort kwam. Deze fl. 50,- leende Oom Jaap (mijn Peetoom) mij, en ik starte en stuurde mijn offertes uit naar alle mogenlijke adressen die ik maar vinden kon. Het resultaat ?. Ik kwam er zonder kleerscheuren uit en ik kon Ome Jaap z'n fl 50,- teruggeven maar er bleef niets over.

Maar nu vanaf de start, de tijd dat ik een eigen bedrijfje begon. Dat was dus in de winter van 1916/17. Ik moest beginnen gedeeltenlijk de investentaris over te nemen en er moesten diversen bedrijfbenodigheden komen zoals mest en zaden enz, enz daarvoor was geld nodig en dat had ik niet. Dus een credietje bij de Boerenleenbank op borgstelling van mijn broers en zo begon ik dan te draaien.

Het lege land werd gemest, en daar werd, zoals toen in de tuinderij gebruikelijk  vroege spinazie op gezaaid. Het eertse zaad werd in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar uitgezaaid. Door langdurige periode van afgrijsselijke vorst en dooi werd 1917 een zeer laat voorjaar, wel ongeveer vier weken later dan normaal, maarik had het geluk dat ik de eerste tuinder was die in Beverwijk met de spinazie van de koude grond op de markt kwam en niet zo'n klein beetje ook, ik had die dag twee wagens volgeladen met spinazie aan de markt waarvoor ik de voor die tijd respectabelen som van 380 Gulden "Schoon" ontving, dat was een prijs van 28 cent p. kg. Het was een gebeurtenis waar onder de tuinders iedereen over sprak en wat zelfs in de krant kwam te staan. Ik dankte dat succes natuurlijk aan de uiterste zorg die ik aan mijn spinazie had besteed, vooral het voortdurend en met kleine beetjes jagen met stikstof enz. Ik bleef actief doorgaan met de graanhandel en dat ging goed, alle groenten waren duur want het was nog steeds oorlog en er was gebrek aan levensmiddelen.

Mijn eertse jaar was dus alleen wat de groententeeld betreft al goed, zodat ik al geld overhield waar ik in het najaar bollen voor kon kopen, want "bollen" was nu eenmaal toch mijn grote hobby. Ik begon dan ook in datzelfde voorjaar meteen al in de bollen en ook in de bloemenhandel. Ik kocht o.a. van enige tuinders, Gerrit Maas, Jan Blom en Willem Molenaar Narcis Golden Spur (sporen) per bed, ik verkocht daaruit het leverbaar aan exporteurs, meestal M. van Waveren en Zonen, en probeerde dan uit wat er over bleef mijn winst te halen dat lukte, en zo kon ik al hetzelfde najaar, 180 Roe Sporen planten die me niets kosten.

Het jaar 1918 was ook weer goed, met hetzelfde resultaat, de groenten en aardbeienteeld was goed en in de bollenhandel verdiende ik weer, zodat ik mijn bollenkraam weer uit kon breiden. Ik begon toen ook plannen te maken om de bollenbroeierij uit te gaan breiden, behalve in Rijnsburg en een beetje in Beverwijk, werd er aan broeien in Holland nog niet veel gedaan. Een broer van mijn Moeder, Oom Willem was timmerman in Amsterdam, maar had geen werk. In de zomer van 1917 bouwde hij van wat oud hout en wat eenruiters tegen de muur een Serre ofwel een broeikas, daarin broeide ik in de winter wat Tulpen en Narcissen en onder de tabletten trok ik witlof, dit laatste was nog geheel nieuw en onbekend in Holland. Alleen de "fijne" groentewinkels wisten wat het was en kochten het, maar ik kreeg er best geld voor althans als het goed was want het wilde ook nog wel eens rotten in de kas (oorzaak, te hoge temperatuur). Wat het bollenbroeien betreft wil ik nog vermelden dat ik altijd en van het begin af aan heel veel proeven heb genomen vooral wat de vroegbloei betreft en ook het zoeken naar voor de broei geschikte maar nog onbekende soorten. Maar hierover later meer.

antonnijssen, bloemen, bloembollen, bloembollenhandel, bloembollenkwekerij, bloembollenexport, Bollenhandel, Tulp Monte Carlo

Klik op volgende om verder te lezen

Copyright© 2023 Anton Nijssen All Rights Reserved.