Anton Nijssen

Bloem- bloembollenhandel Export en Kwekerij

Memoires

In mijn twede winter nu, of, eigenlijk de derde, de winter van 1918/19 broeide ik in het hiervoor genoemde Kastje o.a. 64.000 tulpen en wat Narcissen. De inkoopprijzen voor deze Tulpen waren: Laurence 35 cent, Murillo 40 tot 50 cent, Rose Gresdeline 40 cent, Eleonora - Meolliere en Pr. v. Oostenrijk 60 tot 80 cent, alles per 100,-. Nu liep de oorlog op haar eind en in November 1918 kwam de vrede. In Januari 1919 kwam nu plotseling Engeland weer open voor bollen en ook voor bloemen.

Dat betekende een geweldige prijsstijging en wat de bollen betreft ook een geweldige speculatie. De prijzen van Tulpenbloemen vlogen omhoog en ik kreeg van 10 tot 14 cent per stuk voor Tulpen die aan inkoop een halve cent hadden gekost. Ik verdiende die winter dus wel lekker aan mijn 64.000 Tulpen. Wat zullen toen grote broeiers in Rijnsburg en b.v Gebr Eggink in Voorschoten, die toen al honderdduizende Tulpen broeiden veel geld verdiend hebben!

Nog wil ik wel twee zaken vermelden: Ten eerste; dat wij op 28 augustus 1918 zijn getrouwd en dan nog, wat de bloemenhandel betreft, sinds 1917/18 verkoop ik mijn bloemen in Beverwijk waar Chris de Goede met Jan Schoehuis van Uitgeest en Ad van der Wel begonnen zijn om bij Willem Koopman, Café "de Zon" in de z.g. "Voorrij" publiek te verkopen. Hieruit is iets later naar ik meen in de winter van 1917 op '18 officieel de oprichting van de Bloemenveiling "het Centum", ontstaan.

Ik ben dus wel vanaf het begin als een der eersten aanvoerders bij deze veiling betrokken geweest. Zoals bij elk begin, zo was het ook bij de nieuwe kleine veiling, soms moeilijk, enkele bloemen kooplieden hadden de zaak in handen en ze maakten daar wel eens misbruik van als de markt niet graag was, het gevolg was dat wij dan de boel ophielden en na afloop de bloemen weer inpakten en s'morgens vroeg ging het dan met de boot naar Amsterdam, daar werd dan aan "de kant" dat was de steiger achter het station waar de boot aankwam. De "Joodjes" (zo noem ik hen even) wachten de Wijkerboot daar meestal al op. Maar ook dat was natuurlijk geen oplossing. Ook gingen ze wel naar het "Singel" dat was eigenlijk de bloemenmarkt van Amsterdam. Daar komen ook Aalsmeerse Kwekers met hun schuitjes. Een betere oplossing was de veiling van de Jong en Koene in de Meeuwisestraat, daar heb ik ook vaak geveild en ik kreeg er goede prijzen, het was een echte typische Joden veiling, trouwens de gehele Amsterdamse, groente, fruit en bloemenhandel was meest in handen van Joden. Maar ik had op die veiling een goede naam, vanwege mijn kwaliteit bloemen en ik kreeg altijd de hoogste prijs. De lieden van "het Centrum" kwamen dan soms weer praten of ik terug kwam en zo verdeelde ik het vaak maar zo'n beetje. De handelaren in Beverwijk in die jaren waren: Willem Brakenhof, Priester Teun de Vries, Gebr Twisk, Mooij en ook enkele Haarlemmers!

antonnijssen, bloemen, bloembollen, bloembollenhandel, bloembollenkwekerij, bloembollenexport, Bollenhandel, Tulp Monte Carlo

Klik op volgende om verder te lezen

Copyright© 2020 Anton Nijssen All Rights Reserved.