Anton Nijssen

Bloem- bloembollenhandel Export en Kwekerij

Het Begin

In de winter van 1916 - 1917 begon ik een bescheiden bedrijfje. Dit kwam doordat mijn vader op 16 juni overleed tengevolge van een ongeluk met de stoomtram. Vader reed met een volbeladen wagen met groenten, waarbij ik hem met het laden geholpen had van het erf weg en hoorden en zag de tram niet aankomen en reed er zo onder. Na enkele uren van heel veel pijn overleed hij. Als enige nog thuis zijnde zoon kwam er in overleg met de broers en overige familie een regeling waarbij ik de tuin plus schuur enz. ging huren.

Zo begon ik mijn bescheiden bedrijfje waar ik buiten het telen van groente en aardbeien ook al een klein kraampje bollen had.

Ik broeide in de wintermaanden bollen waarvan ik de bloemen in Haarlem en omgeving bij de bloemen-winkels trachtte te verkopen.


Broeikastje

Het was in die tijd nog oorlog, met als gevolg dat de bloembollenexport stil lag en de bloembollen spotgoedkoop waren.

Het volgende jaar, in 1918 kwam er een eind aan de oorlog en in het najaar bouwde ik op een zeer primi-tieve manier er een broeikasje bij. Er werden dus in de winter van 1918-1919 alweer meer bloembollen gebroeid. De Inkoop was goedkoop, omdat er ook in 1918 bijna geen export was.

De tulpen die ik om te broeien kocht waren soorten als:

Duc van Tol Scarlet,
D.V. Tournesol Red en Yellow,
Duc van Tol White maxima,
D.V. Couronne d'Or,
E.V. La Reine,
E.V. Fred Moore,
D.V. Murillo,
E.V. Thomas Moore,
E.V. Prins van Oosterijk,
E.V. Prosperpine,
E.V. Moliere,
E.V. Gris- de-lin,
E.V. Vermilion Brilliant,
E.V. Mom Trèsor,
D.V. El Toreador,
E.V. Cramoisi Blilliant,

* E.V. = Enkele Vroege Tulip
* D.V. = Dubbele Vroege Tulip

De doorsnee inkoopsprijzen voor deze bollen liep van fl.0,40 tot fl. 1,00 per 100, dus een gemiddelde van ongeveerfl. 0,70 per 100. In dezelfde winter kwam plotseling Engeland (in die tijd de grootste afnemer van bloembollen) vrij, voor zowel bloemen als bollen. Het gevolg was dat de prijzen voor de hier in Holland gebroeide tulpen zeer hoog werden.

Er was intussen in Beverwijk (waar ik één van de mede oprichters van was) een kleine bloemenveiling opgericht "Het Centrum". De getrokken tulpen in de hiervoor genoemde cultivars brachten toen van fl.0,10 tot fl. 0,13 per stuk op, wat voor de verhouding van die tijd buitengewoon hoge prijzen waren.

In Santpoort en omgeving werden in die tijd veel Narcissen geteeld van het soort Golden Spur. De bloemetjes van deze Golden Spur werden in het voorjaar inknop geplukt en dan naar alle diversen markten in Europa verstuurd. Ik legde me op deze handel toe en kocht van de omliggende tuinders hun Golden Spur die ik met winst weer door verkocht aan exporteurs van bloemen in Aalsmeer, Haarlem en Beverwijk maar die ik ook gedeeltelijk zelf verkocht naar Brussel en Parijs.

Ook kocht hij in het voorjaar diversen partijen narcissen en tulpen van kwekers te velde, om deze per hl. of als leverbaar aan de exporteurs te verkopen. Op die manier kwam Anton Nijssen in de gelegenheid om zijn bollenkraam vrij snel en vrij belangrijk te vergroten.

In die jaren was het voor kwekers die goed op de hoogte en goede vaklui en kooplieden waren een goede tijd omdat er toen voor plantgoed vooral van nieuwe soorten vaak hele hoge prijzen werden betaald. Bijvoorbeeld voor Mdt. Heraut werd fl. 2000,-- per regel betaald, voor Mdt. Cellini en Mdt. Heraut fl. 700,-- per regel. De E.V. Saturnus Kruizing uit Prins van Oostenrijk maal Fred Moore van de heer Nicolaas Dames fl. 600,-- per regel. Daarbij moet wel opge-merkt worden, dat van al deze bovengenoemde soorten weinig of niets is overgebleven. Dit lijstje van prijzen en soorten zou natuurlijk nog veel langer kunnen zijn, maar het gaat hier alleen om het feit, dat men toen alhoewel de gulden zeer hoge koop-kracht had, men toch niet bang was om veel geld voor een vermeend goed soort te investeren.

Omdat ik al het werk niet meer alleen afkon, ging hij in de winter van 1923-1924 samen met mijn broer Piet. Aanvankelijk was dit een gewone eenvoudige samenwerking, maar na een paar jaar werd contrac-tueel de firma gebroeders Anton & Piet Nijssen bloembollen-kwekerij opgericht. Deze firma heeft tot 1940 bestaan, waarna ze uit elkaar zijn gegaan en de firma Piet Nijssen & Zonen N.V als ook de firma Anton Nijssen & Zonen N.V. werden opgericht.

Wat Anton Nijssen betreft valt er nog te berichten dat deze aangezien hij geen enkele kennis van talen en boekhouden of iets dergelijks had genoten, hij reeds vroegtijdig op ongeveer 17 jarige leeftijd is begonnen met het nemen van avondlessen in o.a. Duits en Engelse taal en boekhouden. Het was namelijk zijn bedoeling om later zelf naar het buitenland te gaan, om te proberen daar bloembollen te gaan verkopen.

Dit is dan ook gebeurd en wel heeft hij zijn eerste reisje gemaakt naar Duitsland in 1923. Hierbij maakte hij dus een begin aan de export, die in de loop der jaren steeds werd uitgebreid, niet alleen in Duitsland maar ook in vele andere landen.

Een zeer belangrijke stimulans tot deze export uitbreiding was het volgende: Door de gebroeders Anton & Piet Nijssen werden zoals overal elders alle mogelijke proeven genomen om te proberen de bloembollen vroeger in bloei te krijgen. Er werden toen ook al door verschillende firma's, voor dit doel bollen te acclimatiesatie in Zuid Frankrijk geteeld. Zo kwam Anton Nijssen toen op het idee om die hogere temperatuur van Zuid Frankrijk te bereiken door de grond te gaan verwarmen.

Vanaf een klein keteltje van de broeikas werden toen als proef een paar verwarmingsbuizen in de grond naast de kas aangebracht en hierop werden in het najaar tulpen gekweekt. In het voorjaar werd de grond verwarmd en het eerste resultaat was verassend, zodat een tweede proef werd genomen en tegelijkertijd ging men patent aanvragen op dit systeem wat ook verkregen werd.

Toen hij een grotere oppervlakte grond ging verwarmen en daarop tulpen en hyacinten ging planten en deze aan de afnemers in het buitenland ging aanbieden werd dit aan geweldig succes, vandaar dat toen der tijd de export van de gebroeders Anton & Piet Nijssen met sprongen omhoog ging.

Ook een ander feit mag van de firma niet onvermeld blijven n.l. dat ze zich behalve het nemen van proeven voor de vroegbloei, ook zich erg interesseerde voor de broei van nog nieuwe of onbekende cultivars vooral bij tulpen voor het voetlicht werden gebracht, waarvan men toen nog niet wist dat ze zo geschikt voor de broei waren. Uiteraard de zaak ontwikkelde zich hierdoor ook weer een levendige handel hier in het binnenland.

De zaak heeft zich daarna steeds verder uitgebreid. Vanzelfsprekend legde crisis eind dertiger jaren Voor meer informatie over The Creat Stockmarket Crash zie deze link en het vervolg, de oorlogsjaren van de veertigerjaren weer een sterke rem op deze uitbreiding, maar nadat de firma Anton Nijssen & Zonen N.V. zich na de tweede wereldoorlog weer vrij kon gaan ontplooien is het bedrijf van jaar tot jaar zeer sterk gegroeid. Er werd land aangekocht, schuren bijgebouwd en uitgebreid maar ook de grondverwarming werd verder uitgebreid. Alleen uit de teelt bestond het bedrijf Anton Nijssen uit ongeveer 25 ha. eigen land en dat was praktisch geheel met bloembollen bezet.

Lees Verder Over De Kwekerij

antonnijssen, bloemen, bloembollen, bloembollenhandel, bloembollenkwekerij, bloembollenexport, Bollenhandel, Tulp Monte Carlo

Copyright© 2023 Anton Nijssen All Rights Reserved.