Anton Nijssen

Bloem- bloembollenhandel Export en Kwekerij

De Kwekerij

DE HYACINT

Hyacinten tentoonstelling

Het bedrijf bestond uit ongeveer 25 ha. eigen land, waarop de hoofdgewassen, Tulpen, Hyacinten en Narcissen geteeld werden. De Hoofdteelt is hyacinten waar 5000 Rr. van geteeld werd, verdeeld in de volgende cultivers:

Anne Marie - 1500 Roe.
Pink Pearl - 1000 Roe.
Delfts Blauw - 600 Roe.
Carnegie - 500 Roe.
Blue Jacket  - 300 Roe.
Ostara - 150 Roe.
Colosseum - 150 Roe.
L' Innocence -150 Roe.
Arentine Arendsen - 100 Roe.
Bismarck  - 100 Roe.
Delight  - 100 Roe.
Diversen + Zaailingen - 350 Roe.

Het Hyacinten plantgoed wordt bij een temperatuur van 30 C bewaard tot eind september dan zakken we naar 27 C tot planten. De Hyacinten werden bij ons niet heetgestookt, omdat er al jaren geen Xanthomonas Hyacinthi geconsta-teerd is. Heetstoken is niet gunstig voor het partij, het is alleen een bestrijding tegen Xanthomonas Hyacinthi. Bij heetgestookte partijen treedt vaak door de hoge temperatuur klistervorming op, met als gevolg dat men geen mooie ronde bollen krijgt en in de broeierij door die klisters zijscheuten.


Hyacinten op veld

Het Voorkweken van Hyacinten

Evenals vele andere bolgewassen kunnen we Hyacinten op twee manieren voortkweken n.l.


 Geslachtelijk (Zaadknoppen)

I. Generatief = geslachtelijk (dus door zaad).
II. Vegetatief = ongeslachtelijk (dus door bollen).

II. De vegtatieve vermeerdering kunnen we verdelen in:
a. de natuurlijke vegetatieve vermeerdering en
b. de kunstmatige vegetatieve vermeerdering.

a. De natuurlijke vegetatieve vermeerdering wordt thans niet meer toegepast. Vroeger liet men de bollen dik groeien waarbij klistervorming optrad. Deze bolletjes haalde men van de moederbol af en teelde men door.

b. De kunstmatige vegetatieve vermeerdering. Deze vermeerdering, die eigenlijk toevallig ontdekt is door het vreten van muizen aan de bodems van hyacintenbollen waarbij op de wonden adventiefknoppen (= toevallige knoppen) tot ontwikkeling kwamen, biedt enkele zeer belangrijke voordelen n.l:
  1. men krijgt mooiere ronde bollen niet zo kantig,
  2. de vermeerdering gaat sneller
  3. door de snellere groei hebben deze jongere bollen
      minder kans op ziekten.
  4. men kan de werkbollen zelf uitkiezen, terwijl men
      bij de natuurlijke vegetatieve vermeerdering alle
      bollen gebruiken.

De kunstmatige vegetatieve vermeerdering gebeurt op twee manieren:
  a. Hollen
  b. Snijden

HOLLEN


Hollen hyacintenbollen

Hierbij verwijderen we de gehele bolschijf met een daarvoor gemaakt holmesje of lepeltje. Bij ondiep hollen worden geen jonge bollen gevormd. Bij te diep hollen neemt men het onderste deel van de schubben mee. Dit is het jongste deel, waar de cellen zich nog het gemakkelijkst delen. Het oudere deel doet dat niet en er ontstaan dus geen of weinig jonge bolletjes. Goed geholde bollen zijn precies op de grens van de schubben met het massieve bodengedeelte gehold. Bij goed hollen krijgt men 20 tot 60 jonge bolletjes, die een jaar langer nodig hebben dan bij gesneden bollen om leverbaar te groeien. Het hollen geschiedt na het snijden, ongeveer 14 dagen na het rooien en men rooit gelijk met de bollen die gesneden moeten worden. Of een cultivar meer of minder geschikt is voor hollen of snijden hangt af van de groei. Als een cultivar hard groeit zal een waarschijnlijk besluiten die cultivar te hollen.

De temperaturen na het hollen zijn:
 Juli - Augustus - 20 C
 September - 80 tot 85% vocht bij 23 C
 Oktober  - 80 tot 85% vocht bij 25⅓ C afzakkkend naar 20 C tot planten

SNIJDEN
Hierbij brengt men een aantal aneden over de bolbodem met een mesje, waarbij later in de snede op de okselknoppen jonge bolletjes tot ontwikkeling komen.


Hyacinten in de holkamer

Men moet er echter wel op letten, dat men niet te diep of te ondiep snijdt. Bij te diep snijden krijgt men minder jonge bollen, ze drogen te veel uit en men heeft later kans op mijt. Bij te ondiep snijden is de hoofdknop soms niet vernietigd met als gevolg dat deze gaat bloeien en dit is schadelijk voor de jonge bollen. Men rooit de bollen, die voor het snijden worden gebruikt. ongeveer eind juni. Na het rooien komen de bollen 4 tot 7 dagen bij 25  C en daarna worden ze gesneden.

De temperaturen na het snijden zijn:
eerste week - 30 C
Juli, Augustus, September - 80% vocht bij 25⅓ C
Oktober - 80% vocht bij 25-27 C
afzakend naar 20 C.

Verschillen tussen Hollen en Snijden:
Hollen
a. alle knoppen worden vernietigd.
b. ontwikkeling van adventief- knoppen of toevallig knoppen die ontstaan op het wondweefsel.
c. vele bolletjes 30 tot 60 maar kleiner.

Snijden
a. alleen de hoofdknop wordt vernietigd.
b. ontwikkeling van reeds bestaande okselkoppen.
c. minder bolletjes 10 tot 20 maar groter.

Als uitgangsmateriaal gebruikt men voor zowel hollen als snijden kerngezonde bollen, waarbij Xanthomonas hyacinthi en grijs het belangrijkste bestreden dienen te worden.

HET GRIJS
Het grijs is een virusziekte. De besmetting gaat met de bollen over. Sommige cultivars hebben erg veel last van grijs en zijn daardoor uit de cultuur verdwenen. Op het blad vinden we als symptoom donker groene strepen en vlekken die meer of minder duidelijk op het lichter gekleurde blad afsteken. Ook zien de bladeren er smaller en zwakker uit. De symptomen zijn het duidelijkst te zien in de schaduw, vandaar dat men wel met een paraplu loopt ziekzoeken. Vooral in de jeugd is het verschil tussen de zieke en gezonde planten beter waarneembaar.

BESTRIJDING:
a. Men moet allereerst van gezonde virusvrije werkbollen uitgaan, de nakomelingen meteen al te velde controleren en de eventueel aangetaste planten verwijderen.

b. Niet telen in de nabijheid van rassen die smetstofdrager zijn zoals Kroonprinses Margaretha, Panama, Nobel, Rosalie, King of the Blues, Queen of the Pinks, Blue Giant, Bladluisen kunnen van deze cultivars uit, besmetting overbrengen op andere planten.

c. Het is verplichtzieke en gezonde partijen geschieden te planten. De zieke partijen moeten wijken voor gezonde partijen en men dient minstens een afstand van 22,6 meter afstand te houden.

d. Het beste is erg zieke partijen maar meteen op te ruimen.

e. Om een late besmetting te voorkomen is het beter iets vroeg te rooien.

Bij het bedrijf van Anton Nijssen werd in die tijd erg streng op het grijs gelet zodat de kwekers hier gerust hun werkbollen konden kopen.


Ziekzoeken op het land

Lees Verder Over "De Pijpenhoek" klik op volgende

Copyright© 2023 Anton Nijssen All Rights Reserved.