Anton Nijssen

Bloem- bloembollenhandel Export en Kwekerij

Temperatuursbehandeling Leverbaar


Hyacinten

HYACINTEN
Voor de Export en vooral broeiersexport zijn temperatuurbehandelingen uitermate belangrijk. Er zijn in de loop der jaren allerlei temperatuurbehandelingen voor de verschillende bolgewassen, aan de hand van proeven vastgesteld. Zo zijn er bij hyacinten 5 bloeitijdstippen n.l.:

EXTRA VROEGE BLOEI = Half december tot eind december.
Om een extra vroege bloei te krijgen rooit men de bollen vroeg omstreeks half juni. Na het rooien geeft men de bollende volgende temperaturen:

2 weken 30 C + 3 weken 25⅓ C + 23 C tot stadium A/2 (top). Als stadium A/2 (top) bereikt is, geeft men de bollen tot het opplanten omstreeks 20 september een temperatuur van 13 C. De optimale temperatuur voor de bloemaanleg is 25⅓ C. Zodra de Hyacinten bij deze temperatuur komen wordt de baldvormende periode onafhankelijk van het aantal gevormde loofbladen afgesloten en gaat de bol tot bloem-vorming over. De temperatuur van 23 C wordt gegeven om betere topnagels te krijgen, terwijl 13 C voor de strekking van de aangelegde loofbladen en bloemtros de optimale temperatuur is. Als deze behandeling goed is uitgevoerd, kan reeds bloei bereikt worden omstreeks 10 december bij be-paalde cultivaris b.v. Anne Marie.

ZEER VROEGE BLOEI = eind december tot half januari.
De bollen voor zeer vroege bloei worden ook vroeg omstreeks half juni gerooid en krijgen in de schuur 2 weken 30 C + 3 weken 25⅓ C of 1 week 30 C + 1 week 29 C + 1 week 28 C + 1 week 27 C + 1 week 25⅓ C. Na beide behandelingen geeft men een tussentemperatuur van 23 C of 20 C to de topnagels in stadium A/1 zijn. Als dit stadium beriekt is worden ze bewaard bij 17 C tot planten. Het verschil tussen de extra vroege en zeer vroege behandeling zit hem dus alleen in de nabehandeling. De optimale temperatuur voor de strekking is 13 C terwijl 17 C minder kans op stronagels geeft. Om deze laatste temperaturen te geven moet men wel over een ruimte beschikken waar gekoeld kan worden, omdat de temperatuur buiten veel hoger is omstreeks de tijd dat de bollen 13 C of 17 C moeten hebben.

VROEGE = januari begin februari, LATERE = februari begin maart en ZEER LATE BLOEI = maart april bloei.

Temperatuurbehandelingen voor alle drie de tijdstippen is
25⅓ C. De bollen bestemt voor vroege bloei krijgen half september 17 C, de latere bloei 1 oktober en de voor late bloei bestemde bollen 1 november. Om niet te grote lengte van de bloem te krijgen is het vooral bij de late bloei beter laat op te kuilen.

PLATSTEELBEHANDELING
De platsteelbehandeling kan alleen toegepast worden als de bollen bij het rooien nog in stadium I zijn. Men geeft de bollen dan een temperatuur van 23 C gedurende 7 tot 10 dagen. De behandeling wordt toegepast om zware trossen te krijgen, dus platte stelen. De stelen zijn aan de top sterk verbreed, dus met meerdere topnagels (30 tot 70 terwijl 20 tot 30 normaal is). Door de platsteelbehandeling wordt de bloei wel iets verlaat. De Skandinavische landen vragen het wel als kerstbloei en voor Amerika wordt het gevraagd voor begin januari bloei.


Nieuwe soorten Hyacinten

antonnijssen, bloemen, bloembollen, bloembollenhandel, bloembollenkwekerij, bloembollenexport, Bollenhandel, Tulp Monte Carlo

Klik op volgende om verder te lezen over
"Temperatuursbehandeling Tulpen"

Copyright© 2020 Anton Nijssen All Rights Reserved.