Anton Nijssen

Bloem- bloembollenhandel Export en Kwekerij

Inkoop en verwerking van de bollen


Lege gaasbakken naar het land


De gerooide bollen worden naar de schuur gereden

Bollen kunnen op 4 manieren verhandeld worden n.l.:

1. via de beurs te Hillegom,

2. via de veilingen te verdelen in:  
    Groene veilingen  =  als de bollen te velde verkocht worden.
    Droge veilingen    =  HBG, HOBAHO, of West Friesland.

3. via persoonlijk contact,

4. via de commisiehandel en de in- en verkoopprijs bureau's van de veilingen.

Het is altijd bijzonder moeilijk te zeggen wanneer er ingekocht moet worden. De bollen kunnen in de winter of in de zomer goedkoop zijn. Maar, wat is goedkoop? Het is en blijft altijd een risico, wanneer men ook koopt. Men zou bijvoorbeeld kunnen zeggen de bollen zijn nu in de winter niet duur, daar kunnen we ze wel voor kopen. We zouden nu zeggen, als de bollen inderdaad in de zomer duurder worden, dat het wel goed zit, maar dat hoeft helemaal niet. De kweker waarvan de bollen in de winter gekocht zijn kan wel een slecht gewas hebben staan, waardoor hij niet in staat is het aantal door de exporteur gekochte bollen te leveren.

De kweker kan misschien maar 30% leveren. Als een exporteur zich gedekt heeft door de winter 50% voor te verkopen en de prijs zou inderdaad oplopen door slechte gewassen, waardoor de exporteur maar 30% in plaats van 50% geleverd krijgt, dan moet de exporteur dus geen 50% maar 70% in de zomer voor een hoge prijs bijkopen. De bollen kunnen ook nog goedkoper worden in de zomer, als men dan 50% voorgekocht heeft voor een hogere prijs, krijgt men maximaal 60% geleverd. Moest men anders 50% kopen, nu mag men nog maar 40% kopen voor een lagere prijs.

Hieruit blijkt wel dat het inkopen van bloembollen geen een-voudige zaak is, vooral omdat er zoveel wat betreft weers-omstandigheden en koopcondities, mee samenhangt.

De bollen die in de voorkoop gekocht worden, via commisionairs of uit de hand moeten vóór 15 augustus geleverd worden. Als de bollen dan binnenkomen in de schuur, krijgt elk partij een hout waarop een nummer staat. Dit nummer en de afdeling waar de bollen staan wordt op de vrachtbrief geschreven. Deze vrachtbrief gaat naar het kantoor, waar de uitpakstaat gemaakt wordt. Op zo'n uitpakstaat staat van wie het partij bollen gekomen is, hoeveel het er moeten zijn de maat enzovoorts.


Soorteren van bollen op maat

De uitpakstaat gaat naar de schuur waar een schuurchef op de uitpakstaat gaat noteren wat er met het partij bollen moet gebeuren. Hij noteert hierop hoeveel bollen er gebruikt moeten worden voor het koelen bij 9 c of bij 5 C of andere behandeling-en. Vervolgens gaat de uitpakstaat naar een van de werkne-mers en deze doet wat er op de uitpakstaat staan geschreven.


Contoleren en tellen

Als dat gebeurd is gaat de uitpakstaat naar het schuurkantoor waar alles op een legger geschreven wordt, althans de grootte van het partij, de maat van wie het partij komt, waar het staat. enz. Ook komt er op elke gaasbak een kaartje te zitten waarop staat wat er in zit, dit is om verwarring te voorkomen.


Bollen opgeslagen in de cel

Intussen is de uitpakstaat naar het kantoor gegaan, waar het ook weer op een legger geschreven wordt. Dan begint de eigenlijke pakkerij.


Pakkerij is begonnen

Op het kantoor weet men precies wanneer de bollen naar de diversen landen gestuurd moeten worden. Deze instructies geeft men door naar de schuur, waar de bollen ingepakt en verzonden worden zoals op de diversen foto's duidelijk te zien is.


Bloembollen worden ingeladen

antonnijssen, bloemen, bloembollen, bloembollenhandel, bloembollenkwekerij, bloembollenexport, Bollenhandel, Tulp Monte Carlo

Klik op volgende om verder te lezen over
"Temperatuursbehandeling Leverbaar"

Copyright© 2023 Anton Nijssen All Rights Reserved.