Anton Nijssen

Bloem- bloembollenhandel Export en Kwekerij

De Export

Tulpen tentoonstelling

Tulpen tentoonstelling

Het Ontstaan

Zoals u in "Het Begin" heeft kunnen lezen was Anton Nijssen in 1923 voor het eerst begonnen met reizen en wel in Duitsland. Intussen werd er in Nederland het idee van een grondverwarming waar gemaakt en deze uitvinding stimuleerde de Export. Tegelijkertijd is Anton Nijssen ook naar België gegaan, daar heeft hij veel bollen verkocht, vooral om Brussel heen.

In 1925 is er een reiziger voor de zaak naar Zweden gegaan, eerst om de taal te leren en het jaar daarop in 1926 om bollen te gaan verkopen. Omdat men toen intussen dat grondverwarmingssysteem had, wilde men vooral de Skandinavische handel uitbreiden en men nam toen ook een reiziger op Denemarken aan.

Omdat de zaak zich steeds meer uitbreidde kreeg men ook steeds meer behoefte aan een goede boekhouder. Een van de broers van Anton, Cor Nijssen, die oorspronkelijk inspec-teur was bij een Coöperatieve Zuivelfabriek te Haarlem en daar tevens aspirant accountant was, nam de boekhouding en correspondentie over. De Heer Cor Nijssen had een grote talen kennis en ging bovendien reizen in Zuid Duitsland en Oost Europese landen n.l:

  Tsjechlowakije,
  Hongarije,
  Rusland en de
  Baltische Staten, Estland,
  Letland en Lietauen.

Anton Nijssen reisde behalve in Noord West Duitsland ook in Berlijn en Oost Pruisen en bezocht ook Polen. Na enkele jaren naam hij ook de Baltische Staten enz. van zijn broer Cor over. Door de reiziger op Zweden werd ook Engeland bezocht waar later de jongste zoon van Anton Nijssen, Cor Nijssen jr de taal heeft geleerd die later op Amerika is gaan reizen. Intussen was de zoon, Anton Nijssen jr. gestart om in Zweden bloembollen te gaan verkopen.

Toen de oorlog in 1940 uitbrak, werd het heel moeilijk om in Skandinavië belangrijke zaken te doen. De bollenexport naar Skandinavië werd door de Duitsers vanwege de deviezen nog wel toegestaan, maar het was onmogelijk om van Nederland uit iemand naar Zweden of Denemarken te sturen om klanten te bezoeken. Alles moest dus schriftelijk gebeuren. Aangezien er echter enkele Hollandsevertegenwoordigers in Zweden woonachtig waren hadden deze mensen een grote voor-sprong en kregen alle orders in handen. Een aantal klanten bleef wel trouw, maar een ander gedeelte niet.

Export naar Duitsland ging normaal door en werd zelf zeer belangrijk groter, zij het dat de prijzen die door de amb-tenaren werde gedicteerd niet al te hoog waren. Dat ze de bloembollen bleven afnemen was alleen uit praktische en gedeeltelijk ook prychologische redenen. Ze wilde het Duitse publiek ondanks de oorlog niet helemaal zoner bloemen laten en dan waren bloembollen het meest geschikt omdat in een kleine ruimte (broeikas) naar verhouding veel bloemen kunnen worden getrokken. De kwekers daar, moesten vaak hun Rozen en Anjers vernietigen en daarvoor groent in de kassen keweken, maar ze mochten dan wel een gedeelte bloembollen broeien omdat hiervoor weinig plaats ndig is.

Toen het einde van de oorlog in zicht kwam en het duidelijk was dat Duistland voorlopig wel geen bloembollen meer zou kunnen kopen, is de firma Anton Nijssen voorbereidingen gaan treffen om zodra de oorlog voorbij zou zijn en er weer mogelijkheid tot handel met andere landen zou komen, deze mogelijkheden te gaan benutten. Met name werd vooral aan Amerika gedacht en er werd al een gorede verkoper aangetrokken die bereid was om onmiddellijk naar Amerika te vertrekken om daar bloembollen te verkopen. Alles werd goed voorbereid, offertes, prijscouranten enz. alsmede werden adressen verzameld en het resultaat was bevredigend. De reiziger startte zijn eerste reis in oktober 1945. Het volgende jaar (1946) werd er nog een verkoper voor Amerika aangetrokken, het bleek echter al spoedig dat dit geen goede keus was geweest. De zaken die deze man voor de zaak deed lieten veel te wensen over. Het gevolg was dat Anton Nijssen het volgende jaar dus in 1947 ook zelf naar Amerika ging. Hij heeft daar een interessante zakenreis gemaakt en veel goede connecties kunnen maken, waarvan verschillende zelfs nu nog trouwe afnemers zijn.

Om deze handel uit te breiden en meer te intensiveren ontstond het voornemen om een vaste vertegenwoordiger in Amerika aan te stellen. Via relaties kreeg de firma Nijssen contact met een Nederlander die in Zweden voor een Hollandse Firma als manager was aangesteld. Het beviel deze heer (mijnheer Adamse) echter niet in Zweden, vooral met het oog op de opvoeding van zijn kinderen wilde hij daar weg. Met deze heer Adamse heeft men toen een overeen-komst gesloten en is hij naar Amerika gegaan, waar men ook weer door bemiddeling van een relatie een voor de bollen-handel zeer mooie en praktische property kon kopen, be-staande uit 5 acr (ongeveer 2 ha.) land, een woonhuis en flinke bloembollenschuren met kantoor gelegen in West Islip op Long Island nabij Babylon.

Woonhuis Long Island (West Islip) nabij Babylon

Bloembollenschuur Long Island (West Islip)


Bedrijf op Long Island (West Islip)

Hier ging de heer Engel Amdams wonen en hij vertegenwoordigde dit bedrijf genaamd Anthony Nyssen & Sons Inc.

Na Noord Amerika heeft de Firma ook contact gezocht met diversen Zuidamerikaanse landen, met name:

Venezuela,
Argentinië,
Colombia,
Brazilië enz.

Ook deze handel breidt zich regelmatig en in goede zin uit, vooral gladiolen werden hier verkocht.


Links: Cor Nijssen en Bill Mazzoni, in Florida

Intussen heeft Cor Nijssen jr., jongste zoon van Anton Nijssen de Engelse taal geleerd en had in Engeland de handel verder opgebouwd, die hij later overdeed aan een andere reiziger. Cor Nijssen jr. is op Amerika gaan reizen, heeft daar in Noord Amerika en in bovengenoemde Zuidamerikaanse landen en nog tal van andere landen een handel opgebouwd.

Wat Europa betreft kan nog gezegd worden dat men als gevolg van een goede oude relatie uit Polen, die om politieke redenen naar Israël is gevlucht, wederom in contact kwam en met deze man heeft de firma Anton Nijssen een mooie Gladiolen handel opgebouwd.

Via Israël kwam weer contact met Griekenland en ook daar deed de firma Anton Nijssen naar tevredenheid zaken. Ook in Italië en Finland is de zaak goed vertegenwoordigd en doet men behoorlijk zaken.

Nadat er weer zakelijke contacten mogelijk werden met de Oosteuropese landen, heeft de zaak ook daar wederom connecties opgebouwd, zei het dat deze handel natuurlijk niet meer via prive bedrijven kan plaatsvinden, maar alles via de door de daar heersende regering ingestelde in- en verkoopbureau's. Niettemin doet de zaak in al deze Oosteuropese landen wederom goede zaken.


Gladiolen teelt

Klik op volgende om verder te lezen over
"Inkoop en verwerking van de bollen"

Copyright© 2023 Anton Nijssen All Rights Reserved.